top of page

Doçentlik ve Akademik Teşvik
- Kongremize en az 20 ülkeden katılım sağlanacaktır
- Bildiriler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir
- Türkiyeden katılım için %45'lik kontenjan ayrılmıştır. Türkiye'den gelen bildiriler bu kota korunarak değerlendirmeye alınacaktır
- Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır
- Kongremiz Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır
- Bir önceki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan kongremizde, 37 farklı ülkeden 345 bildiri sunulmuştur. Bunun yarıdan fazlası yurtdışından sunulmuştur.

bottom of page