top of page

Doçentlik ve Akademik Teşvik
- Kongremize en az 15 ülkeden katılım sağlanacaktır
- Bildiriler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir
- Türkiyeden katılım için %45'lik kontenjan ayrılmıştır. Türkiye'den gelen bildiriler bu kota korunarak değerlendirmeye alınacaktır
- Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır
- Kongremiz Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır
- Bir önceki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan kongremizde, 37 farklı ülkeden 345 bildiri sunulmuştur. Bunun yarıdan fazlası yurtdışından sunulmuştur.


Bu bilimsel etkinlik Azerbaycan ve Türkiye yüksek öğretim üst kurullarının ilgili mevzuatlarına göre uluslararası niteliktedir ve her iki ülkenin de akademik yükselme/atama ve teşvik kriterlerini karşılamaktadır.
ÜAK'ın 9 Ağustos 2023 tarihli Doçentlik Kriterlerine ilişkin yeni düzenlemesine "diğer bilimsel etkinlikler" kategorsinde doçentlik kriterlerini sağlayan kongre düzenleme ve bilim kurulları Üniversitemiz tarafından resmi yazı ile görevlendirilmişlerdir. Kongre sonrası bildiri kitabı ile beraber söz konusu üst yazı katılımcılarla paylaşılacaktır

bottom of page