top of page

KONGRE TAKVİMİ

Özetlerin gönderilebileceği son gün
1 Şubat 2023

Kongre ücretinin yatırılması ve kayıt için son gün
1-4 Şubat 2023

Kongre Programının ilanı
10 Ş
ubat 2023

Yüz Yüze Sunumlar
17  Şubat 2023

Online Sunumlar

17-18-19  Şubat 2023

Son Tam Metin Gönderim Tarihi
(tam metin zorunluluğu yoktur)
25 Şubat 2023

Kongre Kitabı Yayın T
arihi
22 Mart 2023

bottom of page