Doçentlik ve Akademik Teşvik
- Kongremize en az 26 ülkeden katılım sağlanacaktır
- Bildiriler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir
- Türkiyeden katılım için %45'lik kontenjan ayrılmıştır. Türkiye'den gelen bildiriler bu kota korunarak değerlendirmeye alınacaktır
- Kongre sonrası ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır
- Kongremiz Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterlerini karşılamaktadır
- Bir önceki Ege Üniversitesi'nde yapılan kongremizde, 25 farklı ülkeden 323 bildiri sunulmuştur. Bunun yarıdan fazlası yurtdışından sunulmuştur.